ماشین چاپ رول کتاب


ماشین چاپ کتاب  |  Goss Graphic Systems China بر اساس گرایش جهانی فناوری پایدار، دستگاه چاپ افست رول با اتوماسیون بالای Wisprint WS-D را برای تولید کتا ب ها و کارهای تجاری با کیفیت بالا معرفی کرده است.

این دستگاه چاپ در چاپخانه های کتاب نه تنها در چین بلکه در سطح بین المللی نصب شده است.

دستگاه چاپ رول کتاب WS-D

Wisprint WS-D به طور خاص برای چاپ کتاب طراحی شده است و در طیف وسیعی از کا ت آف مطابق با تقاضاهای جهانی ارائه می شود.

تغییر فرمت خودکار در کمتر از یک دقیقه

واحدهای چاپ این ماشین قادر به چاپی با کیفیت تجاری بالا هستند که مورد نیاز چاپخانه های کتاب در سراسر جهان است. بخش های ویژه از جمله خم کن لبه زینک و مجموعه غلتک های مرکب (قطار مرکب) استاندارد هستند. تاکن چند منظوره، بر اساس طراحی سیستم تاکن JF45 ، قادر به تغییر فرمت خودکار در کمتر از یک دقیقه است.

ماشین چاپ کتاب
ماشین چاپ رول کتاب